White Quartz Hover to zoom Tap to zoom

White Quartz "Owl Couple" on Black Tourmaline & Albite Specimen

White Quartz